Manifesto

De wereld om ons heen is in rap tempo aan het veranderen. Onze huidige maatschappij heeft te maken met enorme uitdagingen, zoals een groeiende wereldbevolking, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies van biodiversiteit, milieuvervuiling en klimaatcrisis. Het is de hoogste tijd om deze uitdagingen aan te pakken. En door je ambities op het gebied van duurzaamheid bij te stellen, kan ook jij bijdragen aan mogelijke oplossingen. Maar het onderwerp van duurzaamheid is duizelingwekkend als je werkzaam bent in de evenementenbranche. Want als je duurzame evenementen wilt organiseren, dan krijg je te maken met een breed scala aan ecologische, sociale en economische afwegingen. Wat is wijsheid? Waar begin je? En hoe voer je je plannen uit?

Green Events helpt je in deze tijden van wereldwijde transformatie  . Laten we beginnen met het in kaart brengen van wat jij nu al kan doen voor mens en milieu. Daarna gaan we onderzoeken hoe je je kan voorbereiden op een toekomst waarin overheidsregels en de wensen van je publiek constant veranderen.

Samen verkennen we je duurzame doelstellingen en stellen we vast hoe jouw organisatie de planeet het beste kan dienen. We helpen je het voortouw te nemen in verduurzaming en we adviseren je hoe je duurzaamheid kan doorvoeren in je organisatie en in je productieketen. Met behulp hulp van ons  innovatienetwerk, zorgen wij ervoor dat jij op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen en inzichten. Als de tijd rijp is om je duurzame succes met de wereld te delen, dan helpen wij je om het zo goed mogelijk te communiceren zodat je via je publiek echt impact maakt.

Einstein zei ooit: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” Laat dit het moment zijn om onze denkwijze bij te stellen en een positieve impact te maken op de milieutechnische, sociale en economische aspecten van onze branche. Met evenementen die hun benodigde natuurlijke hulpbronnen niet alleen behouden maar ook herstellen. Dat is beter voor ons eigen welzijn, en voor het welzijn van de toekomstige generaties.

De aardverschuiving is onontkoombaar

Waarschijnlijk heb je wel eens dat bordje gezien waar milieuactivisten al decennia lang mee zwaaien, die ene met de tekst: ‘There is no planet B’. Eindelijk lijkt hun stem te worden gehoord en wordt de mensheid wakker: Politici, consumenten en topmanagers zijn zich steeds bewuster van de uitdagingen waar we voor staan en beginnen actie te ondernemen.

Er is nog steeds geen planeet B, maar plan B is zich aan het vormen, op de hele planeet. Geen merk of bedrijf kan zich veroorloven om achter te blijven bij wat wel gezien kan worden als de grootste maatschappelijke verschuiving sinds de geboorte van de vrijemarkteconomie.

Consumenten eisen veranderingen en maken bewuste keuzes,, terwijl autoriteiten ze verplichten met regels die soms nog in de maak zijn. Tijd om het roer om te gooien en je plannen klaar te stomen voor deze toekomst. Want die aardverschuiving, die komt er nou eenmaal aan…


Onze missie

Vanaf het moment dat de mens deze planeet ging bewandelen, voelde die de noodzaak om met zijn medemens samen te komen. Het doel van deze bijeenkomsten was altijd nauw verbonden met de natuur. Jaarlijks vierden wij de cyclus van de seizoenen, de terugkeer van de regens, de energie van de zon, de vruchtbaarheid van de grond en de groei van onze gewassen.

In de loop der eeuwen raakte deze diepe verbondenheid met de natuur echter verloren en vergaten wij de aardse bedoeling van onze vieringen. Maar die diepe behoefte om elkaar op te zoeken en samen iets te vieren, die voelen we nog steeds. Het is dan ook niet vreemd dat het wereldwijde aanbod aan live entertainment de laatste decennia exponentieel is gegroeid.

Wij geloven in de positieve kracht van deze evenementen. Juist wanneer wij omgeven zijn met muziek, sport, verhalen en dans, hebben wij het voorstellingsvermogen om de toekomst van de mensheid opnieuw uit te vinden, om de positieve veranderingen in gang te zetten die nodig zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Green Events is op een missie om de balans op aarde te herstellen.

Door het versnellen en implementeren van duurzame verandering in live entertainment met de kracht van de massa.

We hebben oog voor de economische, sociale en ecologische aspecten en hun onderlinge verbondenheid.


Wie wij zijn

Green Events is een sterk team met creatieve, gedreven en praktijkgerichte individuen, dat op een missie is om de balans op aarde te herstellen. Wat we met elkaar gemeen hebben is onze achtergrond in de evenementenindustrie.  Door onze jarenlange werkzaamheid in de branche hebben een groot netwerk aan leveranciers, experts, instituties en pioniers op het gebied van duurzaamheid opgebouwd.

Inmiddels zijn we allen vakkundige (duurzaamheids)experts die strategische kwaliteiten en inhoudelijke kennis combineren met veel werkervaring en praktische implementatie tot in de kleinste details. Als professionals kennen we elkaar al langer, maar pas onlangs bundelden we onze krachten. Wij zijn gehuisvest in het gebouw de Smederij op de NDSM-werf, de hotspot voor Amsterdam’s bloeiende creatieve industrie.

Hoe wij zelf werken

In ons dagelijks werk proberen zij zo milieubewust en ethisch mogelijk te zijn. Want we vinden het heel belangrijk om de daad bij het woord te voegen en te handelen naar onze principes. Zo zijn we constant bezig om te kijken hoe we onze ecologische voetafdruk van ons werk kunnen verminderen.

Onze kantoor-lunch is bijvoorbeeld altijd vegetarisch en meestal veganistisch. Woon-werkverkeer doen we meestal met de trein, de fiets of elektrische auto en we sporen ons bezoek aan om dat ook te doen. Als het gaat om internationale reizen, wegen we eerst af of het echt wel nodig is om de reis te maken. Is onze fysieke aanwezigheid meer waard dan de belasting op het milieu? Als we dan toch gaan, dan het liefst met de trein, anders met de auto. Alleen als die reis langer zou duren dan 6 uur, overwegen we met het vliegtuig te gaan. En dan compenseren we altijd de uitstoot van onze vliegreis via Carbonkiller.


Wat wij doen

In de evenementenindustrie helpen wij merken en organisatoren met het verbinden van hedendaagse ecologische en sociale uitdagingen aan een sterke strategie en een praktisch stappenplan door advies en uitvoering steeds te combineren.

Daarnaast hebben wij onze eigen initiatieven ontwikkeld, zoals de Green Deal Afvalvrije Festivals, ADE Green en Plastic Promise, die gericht zijn op positieve veranderingen, samenwerkingen, oplossingen, innovaties en verduurzaming van de evenementenindustrie.


Portfolio

Wij werken voor –en vooral samen met – organisatoren, merken, NGO’s en overheidsinstanties. Wij opereren wereldwijd en op veel verschillende soorten evenementen, op het gebied van muziek, sport, cultuur en business-to-business.