TOP

Hoe duurzaam is de Nederlandse cultuursector?

De klimaatcrisis is een van de grootste opgaven van deze tijd. Het verduurzamen van de samenleving is dan ook essentieel. Na een eerste meting in 2019 onderzoeken de Boekmanstichting en Bureau 8080 dit jaar opnieuw hoe de cultuursector werkt aan verduurzaming en zich bezighoudt met de klimaatcrisis.

 

Voor dit vervolgonderzoek nodigen zij alle culturele organisaties van harte uit om tussen 16 mei en 16 juni een vragenlijst in te vullen. In het eerste deel van deze vragenlijst wordt gevraagd wat organisaties zelf doen om te verduurzamen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over afvalscheiding, energiegebruik en reizen, maar ook over eventuele knelpunten en wensen. Het tweede deel gaat over de rol die de klimaatcrisis mogelijk (kunst)inhoudelijk speelt in het werk van culturele organisaties.

 

Het onderzoek identificeert kansen, knelpunten en oplossingen rondom duurzaamheid. In oktober worden deze opbrengsten in een openbare publicatie en tijdens een publiek toegankelijk evenement met de sector en met beleidsmakers gedeeld. Zo draagt het onderzoek bij aan de kennis die nodig is om de cultuursector duurzamer te maken. De onderzoekers hopen dan ook dan ook van harte dat velen hieraan willen bijdragen door de enquête in te vullen, en hun ervaringen en inzichten zo met de rest van de sector willen delen!

 

De Boekmanstichting is het onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid; Bureau 8080 werkt aan een klimaatneutrale culturele en creatieve sector. Sinds 2018 werken beide organisaties intensief samen om kennis over duurzaamheid in de cultuursector te vergroten en zo de sector te helpen in zijn duurzame transitie. Een overzicht van eerdere onderzoeken en publicaties is te vinden op de website van de Boekmanstichting.

Communicatie & Contentmanager van Green Events

luise@greenevents.nl