Gelukkig lijkt de evenementenindustrie snel te innoveren en rukken de batterijen op. Steeds grotere containers met meer vermogen lijken een goede vervanging, of aanvulling van aggregaten te worden. Hoe zit het met de veiligheid van zo’n accucontainer? Afgelopen Eurosonic Noorderslag stond het panel ‘Duurzaamheid, batterijen en brandveiligheid’ in het teken van innovatieve stroomontwikkelingen in de evenementenindustrie. Green Events’ Power Expert, Paul Schurink, participeerde in het panel samen met vertegenwoordigers van Powershop, Veiligheidsregio Groningen en energiebedrijf, Bredenoord. 

Vrijwel alle festivals in Europa draaien op dieselgeneratoren voor de levering van stroom. Het gebruik van schaarse, fossiele brandstoffen zijn verontreinigend en versnellen de opwarming van de aarde. Daarnaast kunnen dieselgeneratoren brandstof lekken en wanneer diesel in de natuur terecht komt heb je meteen een milieudelict. Om milieuschade en uitstoot te voorkomen stappen steeds meer evenementen over op batterijen. Batterijen lekken niet en zorgen in combinatie met netspanning, of eventueel een generator op biodiesel, voor minder uitstoot. ‘In ongeveer 80% van de stroomplannen van de grotere festivals in Nederland wordt al een batterij gebruikt’, verteld Paul Schurink. DGTL en Milkshake draaien al voor grote delen op vaste stroom in combinatie met batterijen. Of een netaansluiting met batterij voordeliger voor het budget is, verschilt per geval. Er zijn wel vaste stroompunten voor nodig. ‘Milkshake Festival ging bijvoorbeeld van 10.000 liter naar 800 liter diesel, maar het budget bleef vrijwel gelijk’, aldus Paul.     

‘In ongeveer 80% van de stroomplannen van de grotere festivals in Nederland wordt al een batterij gebruikt’

De brandveiligheid van lithium-ion batterijen 

Lithium ion batterijen zijn krachtige accu’s met een hoge energiedichtheid. De risico’s bij het plaatsen van deze batterijen op festivals wordt verschillend ingeschat door verschillende regio’s. Per gemeente is de regelgeving anders. Zo lang je er goed over nadenkt en ze volgens de regels gebruikt, kom je een heel eind.  

Wees wel alert! De kans op brand in een batterij is extreem klein, maar wanneer een lithium-ion batterij in brand vliegt, is deze vrijwel niet te blussen en komen er gevaarlijke stoffen vrij. Preventief kun je al veel tackelen om de brandveiligheid te vergroten. De professionele batterijsystemen zijn voorzien van bewaking die de batterij continu op verschillende niveaus controleert. De batterij wordt dan uitgeschakeld, voordat er mogelijk brand kan ontstaan.  Tussen harde info en sentiment heerst nog onduidelijkheid, waardoor het onderbuikgevoel vaak reageert. Kennisdeling en feiten blijven communiceren blijft dus erg belangrijk.  

Momenteel wordt er gewerkt aan een Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS): een NEN-norm en brandweer handreiking over batterijen. Hierin staat bijvoorbeeld wat de vrije afstanden van de batterijen moeten zijn. De documenten zijn pas rond 2021 klaar. Voor die tijd moeten brandveiligheid protocollen samen met de leverancier van de batterij, de organisatie van het festival en de lokale brandweer worden afgesproken. Mocht er iets gebeuren dan weet iedereen wat er gedaan moet worden. Verder wordt er door verschillende leveranciers en kennispartijen gewerkt aan een circulair handboek, waarin handvatten staan voor bijvoorbeeld afstanden van de batterijen. Halverwege dit jaar is deze af. Ook zal hier een tabel met grenswaardes, keurmerken, klassen in komen. Er zal er een onafhankelijke partij moeten komen die classificatie gaat doen. 

Heb je vragen over het gebruik van lithium-ion batterijen op jouw evenement? Bij de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) kun je terecht voor vragen en het verstrekken van kennis over verschillende thema’s in de evenementenbranche.