Grondstoffen (afval) plan

Afval is al lang geen afval meer. Afval is niet meer het einde van een lijn maar de start van een nieuw begin. Dit door afval te zien als een waardevolle grondstof. Grondstoffen die veelal gekenmerkt worden door schaarste en aan de basis staan van een nieuw product. Om je organisatie te inspireren en duurzaam grondstoffen management stevig te verankeren in de visie, strategie en uitvoering, heeft Green Events een begeleidingstraject ontwikkeld.

We starten met een gedetailleerde analyse van je voorgaande edities en je huidige plannen, volgens, onder andere, de principes van Reduce, Reuse, Recycle. Samen maken we haalbare plannen, waarbij we recycling voor, tijdens en na het evenement onder de loep leggen, inclusief de communicatie naar alle betrokken partijen. Ook zorgen we ervoor dat er bij de verwerking de nodige rapportages worden gemaakt om zo de resultaten in kaart te brengen. 

Reduce Reuse Recycle Green Events

Wil je graag meer informatie over het Grondstoffen (afval) plan? Neem gerust contact op!