“De uitdaging van de 21e eeuw voor de mensheid is om tegemoet te komen aan de behoeften van iedereen binnen de middelen van de planeet. Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat niemand tekort schiet op de essentie van het leven (van voedsel en huisvesting tot gezondheidszorg en politieke stem), terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat we niet voorbij schieten aan de levensondersteunende systemen van de aarde, waar we fundamenteel afhankelijk van zijn – zoals een stabiel klimaat, vruchtbare bodems en een beschermende ozonlaag. De Donut van sociale en planetaire grenzen is een speels serieuze benadering om die uitdaging in te kaderen, en het fungeert als een kompas voor vooruitgang in de komende eeuw.” – Kate Raworth, The Doughnut Economy

Geïnspireerd door Raworth’s Doughnut Economy model en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, hebben we verschillende duurzaamheidstopics afgeleid die direct of indirect raakvlakken hebben met de evenementenbranche. We willen je uitnodigen om meer over deze topics te leren en over hoe jouw keuzes kunnen helpen bij het aangaan van die uitdaging waar de mensheid in de 21e eeuw voor staat: het tegemoetkomen aan de behoeften van iedereen binnen de middelen van de planeet.


Grondstoffen

De meeste evenementen gebruiken veel grondstoffen, vaak op een onverantwoorde manier die we omschrijven als: Take, Make & Dispose. Dit leidt tot uitstoot, verontreiniging, ongezonde grond, verspilde materialen en andere milieutechnische effecten die de gebruikte producten met zich meebrengen.

Wij zullen onze werkwijzen opnieuw moeten ontwerpen en streven naar een circulair gebruik van hulpbronnen volgens de principes van Reduce, Reuse & Recycle. Op die manier blijven materialen te gebruiken als grondstoffen voor nieuwe producten die duurzamer zijn of hergebruikt kunnen worden.

Dat nieuwe model klinkt misschien overweldigend. Maar het is simpeler dan het klinkt. Om de oude werkwijze in lijn te brengen met de nieuwe principes, kunnen we ze samenvatten in 3 simpele regels, in volgorde van voorkeur:

 1. Reduce what you Take
 2. Reuse what you Make
 3. Recycle what you Dispose

Weet je niet waar je moet beginnen? Wij staan klaar om je te ondersteunen

Ladder van Lansink – Afval hierarchie


Food & drinks

In onze huidige wereldeconomie heeft de productie, distributie en consumptie van voedsel een immense impact op het milieu. Het is een grote stap voorwaarts als evenementen plantaardig, lokaal en biologisch voedsel op het menu zetten en daarbij ook afval weten te voorkomen. Behalve dat een evenement zijn ecologische voetafdruk kan verminderen, kan het biodiversiteit, gezonde ecosystemen en lokale economieën stimuleren. Bovendien kan het zijn publiek inspireren om dagelijkse gewoontes aan te passen, aangezien eten en drinken een groot onderdeel vormen van hun ervaring.

Eerste stappen op je evenement

Verander het menu

Een menu met minder negatieve impact gaat niet om vegetarische, plantaardige of gezonde labels, maar vooral om de balans en herkomst van de geserveerde ingrediënten. Hier zijn enkele principes die je kan gebruiken bij het samenstellen van je kaart voor zowel je voedsel als je dranken:

 • Gebruik de ingrediënten van het seizoen
 • Betrek lokale voedselproducenten
 • Verminder dierlijke producten
 • Kies biologisch en lokaal
 • Ga voor fair trade

Voorkom voedselverspilling

Wereldwijd wordt ongeveer een derde van al het geproduceerde voedsel weggegooid of verspild. Dit terwijl die productie grote impact heeft op ecosystemen overal en er nog steeds een miljard mensen honger lijden. Voedselverspilling staat voor misbruik van arbeid, water, energie, transport, land, en andere natuurlijke bronnen die betrokken waren bij de productie ervan. Volg de volgende principes om voedselverspilling op jouw evenement te voorkomen:

 • Gebruik ingrediënten die anders worden weggegooid in je menu
 • Koop producten die ingrediënten gebruiken die anders worden weggegooid.
 • Accepteer dat sommige gerechten en dranken uitverkocht raken gedurende het event
 • Werk samen met initiatieven die overgebleven ingrediënten na je evenement gebruiken
 • Maak goede inschattingen van je bezoekersaantallen
 • Sta bezoekers toe om hun bezoek te annuleren tot vlak voor het event
 • Geef je crew en gasten eten mee dat over is

Energie

De meeste evenementen gebruiken energie die opgewekt is door het verbranden van fossiele brandstoffen. Nu de wereldbevolking steeds meer van deze steeds schaarsere grondstoffen verbruikt, hebben wetenschappers de mensheid opgeroepen om haar afhankelijkheid ervan onmiddellijk te verlagen, omdat ze niet alleen verontreinigen maar bovendien de opwarming van de aarde versnellen. Het is dus hoog tijd dat de evenementenbranche de overstap maakt naar efficiëntere, uitstoot-vrije en hernieuwbare energiebronnen.

Eerste stappen op je evenement

“Er zijn grote veranderingen gaande qua energiebeheer op evenementen. Slimmere, efficiëntere toepassingen en nieuwe technologieën maken het voor alle soorten evenementen mogelijk om hun energiegebruik, uitstoot en kosten drastisch te verminderen.”Chris Johnson, Powerful Thinking

Verminder het energieverbruik

Bespaar op je energiebehoefte door onnodig verbruik te voorkomen, doe (terrein)verlichting uit gedurende de dag, gebruik energiebesparende apparatuur en begrens de tijden dat energieslurpende apparatuur, zoals koelcellen, aan staan.

Gebruik duurzame energie

Maak gebruik van hernieuwbare energie, waar mogelijk. Dit kan lokaal opgewekte energie zijn, zoals zonnepanelen of windenergie die opgeslagen is in batterijen. Of gebruik netstroom die gevoed wordt met hernieuwbare energie. Netstroom kan aangevuld worden met batterijen om zo de maximumcapaciteit voor een langere periode te garanderen.

Als deze opties onmogelijk of onhaalbaar zijn, dan kan je overwegen om biodiesel (HVO/WVO) te gebruiken in je aggregaten. Er zijn op het moment vele duurzame alternatieven voor diesel in ontwikkeling die gewoon in dieselaggregaten kunnen worden gebruikt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je meer wil weten over de laatste ontwikkelingen en of die bruikbaar zijn voor jouw situatie.

Gebruik fossiele energie efficiënt

Met een op maat gemaakt Smart Power Plan, dat gebaseerd is op een precieze inventarisatie van je energievraag, kan je tot wel 40% besparen op huur, transport en verbruik van je dieselgeneratoren. Jaarlijks vertrouwen er meer dan 100 evenementen op onze prijswinnende Smart Power Plan.

Trias Energetica 


Mobiliteit

Wereldwijd is mobiliteit verantwoordelijk voor een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen. Hoe de evenementenbranche momenteel reist en producties vervoert, laat een enorme voetafdruk achter.

Studies wijzen uit dat het transport van gasten vaak de meeste uitstoot van een evenement veroorzaakt. Die wordt veroorzaakt door het bezoekersaantal, de afstand die ze afleggen, het type vervoermiddel en de bezettingsgraad daarvan. De geografische locatie en de reisfaciliteiten van een evenement hebben veel invloed op de totale voetafdruk, omdat het bepaalt hoe mensen er naartoe reizen.

Eerste stappen richting duurzamer gastenvervoer

Om de impact van je reizende gasten te verlagen, zal je eerst inzicht moeten verkrijgen in:

 • Het aantal reizigers per dag
 • De afstand
 • Het vervoermiddel
 • De ratio tussen eendaagse en meerdaagse bezoekers (voor meerdaagse evenementen)
 • De hoeveelheid bezoekers die heen en weer reizen (voor meerdaagse evenementen)

Op basis van deze informatie, kan je uitvoerbare plannen maken die leiden tot een reductie in de impact van hun reizen. Welke acties echt het verschil maken, is afhankelijk van de bezoekers en de beschikbare infrastructuur. Bijvoorbeeld:

 • Verkoop (een gedeelte) van je toegangskaarten inclusief een shuttle of OV-ticket zodat meer gasten de geboden vervoersdienst gaan gebruiken
 • Verhoog je parkeertarieven en investeer extra omzet in duurzame initiatieven
 • Vraag een toeslag voor kiss & ride (om je gasten aan te sporen met het OV of de shuttle te komen)
 • Bied voorzieningen aan gasten met duurzaam vervoermiddelen zoals elektrische auto’s en fietsen
 • Bied voorzieningen voor autodelen en werk samen met apps of diensten die dat faciliteren

Eerste stappen richting duurzamer productietransport:

Als het gaat om duurzamere aanvoer en afvoer van de materialen voor je evenement, helpt het enorm om daar creatief over na te denken. Overweeg deze opties:

 • Coordineer het transport zelf
  Door het transport centraal vanuit de organisatie te regelen in plaats van vanuit elke afzonderlijke leverancier, kan je soms logische combinaties maken zodat de totale vervoerskilometers worden gereduceerd.
 • Gebruik alternatieve transportmiddelen
  Alternatieve vervoersmiddelen zoals vrachttreinen en boten helpen soms om zowel de milieu-impact als de kosten omlaag te brengen.

Mogelijke actiepunten: samenwerking met lokale leveranciers; transporten combineren; ontwerp een transportplan; overweeg alternatieve vervoersopties; spoor gebruik van het OV aan; promoot autodelen; werk samen met busbedrijven; combi-tickets voor de entree en openbaar vervoer; maak een slim vervoersplan.

Eerste stappen richting duurzamer vervoer van je crew en artiesten

Ga uit van de volgende richtlijnen:

  • Bied treintickets in plaats van vluchten voor artiesten en crew die redelijk dichtbij wonen
  • Gebruik elektrische auto’s voor het vervoeren van artiesten
  • Bij het programmeren van artiesten en werven van werknemers, werk zoveel mogelijk met locals
  • Organiseer crew shuttles van en naar een nabijgelegen vervoersknooppunt
  • Verzorg huurfietsen op je evenement zodat je crew en artiesten zich kunnen verplaatsen op en rondom het terrein

Water

Water is de basis van ons ecosysteem. We gebruiken het om te drinken, te wassen en ons voedsel te verbouwen, maar ook als energiebron, als grondstof en zelfs als weg. Ondertussen krijgen steeds meer gebieden te maken met waterschaarste. Verantwoord watergebruik is cruciaal en steeds meer autoriteiten zijn de regels omtrent waterverbruik en -verlies aan het aanscherpen. Omdat evenementen druk uitoefenen op watervoorzieningen, is dit voor organisatoren een topic dat aandacht verdient, niet in de laatste plaats door hun grote piek in schoon waterverbruik en een aanzienlijke kans op waterverontreiniging.

Eerste stappen

 • Voorkom plastic wegwerpflessen op je terrein door het gebruik van hervulbare waterflessen te stimuleren
 • Voorzie het terrein van kranen voor het hervullen van die waterflessen
 • Laat je gasten betalen voor een warme douche, en zet hier een timer op
 • Gebruik vacuümtoiletten
 • Zuiver op het terrein je grijze water
 • Haal grondstoffen zoals stikstof en fosfaat uit je rioolwater
 • Vervaardig compost uit je rioolwater

Natuur

Zeker als evenementen in natuurgebieden worden gehouden, kunnen ze een aanzienlijk en langdurig impact hebben op het milieu. Duizenden mensen, harde geluiden, verontreiniging en zwaar transport belasten het terrein, de nabijgelegen wateren en het lokale ecosysteem. Maar wist je dat je impact niet altijd negatief hoeft te zijn?

Door na de schoonmaak door te pakken met herstellen van het ecosysteem, kan je het land beter achterlaten dan je het aantrof en een positieve voetafdruk achterlaten, terwijl je de biodiversiteit en de natuur een handje helpt. Wij kunnen je helpen om zorg te dragen voor de natuurlijke omgeving van je evenement. Samen kunnen we plannen smeden over hoe wij het gebruikte land kunnen beschermen en herstellen, inclusief de planten en dieren die erop leven.

Eerste stappen:

 • Voer een flora & fauna assessment uit
 • Maak een geluids- en lichtplan dat de natuurlijke leefomgeving van de dieren zoveel mogelijk ontziet
 • Bescherm kwetsbare planten en bomen
 • Voorkom het lekken van schadelijke vloeistoffen zoals brandstoffen, urinoirs en chemicaliën
 • Installeer afwateringssystemen om de grondlaag te beschermen
 • Bescherm biodiversiteit

Gezondheid

Mensen zijn beter in hun werk en in hun zorg voor andere mensen als ze gezond zijn. Gezondheid gaat niet alleen over “niet ziek zijn”. Het gaat ook over veerkracht. Bijvoorbeeld de manier waarop mensen met tegenslag om kunnen gaan. Welke invloed heeft een evenement op de gezondheid van haar eigen organisatie, bezoekers en de gehele productieketen erachter?

Als organisator ben je verantwoordelijkheid voor het welzijn van je medewerkers en bezoekers. Zijn er genoeg punten met kraanwater, is er gezond eten en informeer je je bezoekers over eventuele gezondheidsrisico?

Het mag dan niet zo zichtbaar zijn, maar indirect heb je ook te maken met het welzijn van mensen die werken in de gehele productieketen. Denk hierbij aan de productie van koffie, thee en kleding.

Eerste stappen

 • Creëer veilige omstandigheden op het evenement en tijdens op- en afbouw
 • Maak realistische roosters met voldoende pauze / rust dagen
 • Zorg dat er gezond eten en voldoende (kraan)water aanwezig is.
 • Informeer je crew over gezondheidsrisico’s (geluid, bouw  en machines)
 • Informeer je bezoekers over gezondheidsrisico’s (weersomstandigheden, geluid, sex, drugs & alcohol)
 • Inspireer en informeer je bezoekers over gezond eten en bewegen
 • Onderzoek of de producten op je evenement gemaakt zijn onder goede arbeidsomstandigheden (voorkom kinderarbeid, oneerlijke prijzen, extreem lange dagen, gevaarlijke omstandigheden)
 • Inventariseer het aantal en het typen verwondingen en incidenten bij gasten, medewerkers en andere relevante betrokkenen en maak een plan om het aantal incidenten te minimaliseren

Economische impact

Met het organiseren van een evenement heb je direct economische impact op de omgeving. Je bezoekers besteden geld en ook als evenement doe je een aantal uitgaven. Als organisator kan je jezelf de volgende vraag stellen: Welke invloed heb ik om de lokale omgeving mee te laten delen in de financiële impact van het evenement?

Een evenement is voor de lokale omgeving niet altijd prettig. Dit kan te maken hebben met afgesloten gebieden, verkeersopstoppingen, geluidsoverlast en vervuiling. Door een gezonde economische band met de locals te creëren ontstaat er een betere balans tussen kosten en baten in de breedste zin van het woord. Als hun favoriete park drie weken niet toegankelijk is door een evenement, maar als vervolgens het drinkwaterpunt, de speeltuin en bankjes het hele jaar mooi worden onderhouden, dan zijn ze minder geneigd om te klagen.

Eerste stappen impact organisatie

Je hebt mensen, materiaal en diensten nodig om je evenement vorm te geven en te organiseren. In hoeverre is het mogelijk om dit lokaal in te huren?

 • Organiseer een bijeenkomst met lokale ondernemers en organisaties en deel met hen wat je nodig hebt en onder welke voorwaarden. Mogelijk kunnen zij toeleverancier worden. Denk hierbij aan een uitzendbureau, horeca-partij maar ook samenwerking met scouting en verenigingen.
 • Geef voorrang aan lokale MKB versus grotere (internationale) ketens om de inkomsten binnen de regio te houden.
 • Onderzoek welke producten in de omgeving worden geteeld en ga in gesprek met je horeca-partijen om dit product lokaal in te kopen
 • Geef een rondleiding achter de schermen aan mensen uit de omgeving (eventueel voor je evenement van start gaat)
 • Support een lokale sportvereniging of een goed doel
 • Richt een fysieke plek in voor bewoners en ondernemers waar ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen.

Bezoekers

De mate van impact heeft ook te maken met het soort evenement. Is het een besloten evenement, waarbinnen bezoekers geld uitgeven aan diensten en producten zoals een camping, eten en drinken? Of is het een open evenement waar door bezoekers ook geld wordt uitgegeven aan horeca, winkels en hotels?

Eerste stappen richting bezoekers

 • Bied naast je evenemententicket ook combinatiepakketten aan voor bijvoorbeeld lokale attracties, bezienswaardigheden, overnachtingen en/of horeca gelegenheden
 • Communiceer, voorafgaand aan het evenement, welke activiteiten er voor en na je evenement plaatsvinden in de regio, zodat bezoekers dit kunnen combineren
 • Maak een plattegrond met daarop hotels,  horeca, attracties en bezienswaardigheden in de omgeving.
 • Werk samen met lokale horeca en hotels en laat ze een speciaal “evenementen”menu samenstellen waarbij ze hun aanbod aanpassen in de stijl van het evenement.
 • Vraag bezoekers die op de gastenlijst staan om een donatie en steun hiermee een goed doel in de omgeving

Legacy

Evenementen zijn, op vele manieren, een soort mini-maatschappijen: In slechts een aantal dagen worden complete steden opgebouwd en weer afgebroken. En net zoals in steden brengt dat uitdagingen met zich mee op het gebied van duurzaamheid. Door hun tijdelijkheid kunnen evenementen dienen als een proeftuin. Ze kunnen ons helpen om onze huidige manier van leven opnieuw te bekijken en te transformeren naar een duurzamer en socialer alternatief.

Zo hebben evenementen een grote potentie om verandering teweeg te brengen. Ze brengen mensen samen met een gemeenschappelijk doel. Ze kunnen mensen bewuster maken en het gedrag beïnvloeden van alle betrokkenen, inclusief gasten, artiesten, crew en leveranciers. Door duurzaam beleid te implementeren en de betrokkenen van elkaar te laten leren, kunnen evenementen een springplank zijn voor blijvende sociale, culturele, institutionele en technologische veranderingen.

Je evenement kan een zeer effectief platform zijn om kennis over te dragen, innovatie te bevorderen en de maatschappij te ontwikkelen. Als jij grootschalige evenementen organiseert, dan heb je zowel de verantwoordelijkheid als de kans om duurzame principes en gedragsverandering te bevorderen. Zodoende kan je evenement en positieve impact achterlaten: een legacy.

Voorbeelden

 • Organiseer een vrijwilligersdag met je werknemers en bezoekers om lokale goede doelen te steunen en om meer mensen in aanraking te brengen met vrijwilligerswerk
 • Kies een thema of een goed doel en start een campagne om die te steunen
 • Spreek je als organisatie uit over een onderwerp en maak een statement hoe je merk of evenement hierin staat. (bijvoorbeeld: politiek, gelijkheid, racisme, klimaatcrisis, etc)
 • Pas je duurzame beleid toe, zowel in de schijnwerpers als op de achtergrond, en communiceer naar je publiek wat je doet en waarom, terwijl je ze bij het beleid betrekt