Publieksvervoer & transport

Publieksvervoer
Om de impact van het publieksvervoer te verminderen, is het van belang eerst inzicht te krijgen in de volgende punten:

  • Bezoekersaantal per dag
  • De reisafstand
  • Het vervoersmiddel
  • Verhouding festivalbezoekers/kampeerders (bij meerdaagse festivals)
  • Aantal bezoekers dat op en neer reist (bij meerdaagse festivals)

Op basis van die gegevens is het mogelijk om plannen te maken en uit te voeren die er toe leiden dat de milieubelasting door publieksvervoer wordt gereduceerd. De acties welke in jouw programma zinvol en succesvol zijn, zijn ook afhankelijk van de infrastructurele mogelijkheden en de festivalbezoekers.

Transport
Door creatief na te denken over de transporten ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen voor het festival is de nodige winst te behalen. Dit is mogelijk door:

  • Het transport centraal coördineren: door het transport vanuit de organisatie te coördineren in plaats van vanuit het gezichtspunt van elke leverancier apart blijken vaak veel logische combinaties mogelijk te zijn, waardoor het totaal aantal transportkilometers eenvoudig gereduceerd kan worden.
  • Alternatieve vervoersmogelijkheden inzetten: alternatieve vervoersmogelijkheden zoals de goederentrein of boot kunnen in sommige gevallen tot grote reducties van zowel milieubelasting als transportkosten leiden.

Mogelijke actiepunten: samenwerken met lokale leveranciers; combineren van transporten; ontwerpen van een transportplan; overwegen van alternatieve vervoersmogelijkheden; stimulatie van het gebruik van openbaar vervoer; bevorderen van carpoolen; samenwerking met busmaatschappijen; combi tickets; het maken van een slim verkeersplan.

Meer info

Lees meer over dit onderwerp op de website van A Greener Festival en in dit rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: ‘Gedrag in Beleid (2011)’.

Website A Greener FestivalGedrag in Beleid

Positiv, gibt es einige Dinge, die Sie vielleicht über Medikamente erinnern. Sie können Medikamente direkt zu Hause kaufen. Natürlich ist es nicht alles. Was ist mit kaufen kamagra oral jelly und kamagra? Hast du schon mal davon gehört http://kamagra-de.biz/? Viele Drogerien schildern es als kaufen kamagra. Eine akzeptierte sexuelle Beschwerde bei Männern ist die erektile Dysfunktion. Ist es stark? Jede sexuelle Anzeige sollte ernst genommen werden. Diese Leiden ist am besten dank gelöst mit professioneller Hilfe, größtenteils durch Beratung mit einem qualifizierten Sexualtherapeuten. Gute Sex-Therapeut kann nachhelfen, die Intitulation, die am besten dank für Sie und Ihren Partner. Befolgen Sie die Anweisungen für den Mitwirkung auf Ihrem Rezept Etikett.