Publieksvervoer & transport

Publieksvervoer
Om de impact van het publieksvervoer te verminderen, is het van belang eerst inzicht te krijgen in de volgende punten:

  • Bezoekersaantal per dag
  • De reisafstand
  • Het vervoersmiddel
  • Verhouding festivalbezoekers/kampeerders (bij meerdaagse festivals)
  • Aantal bezoekers dat op en neer reist (bij meerdaagse festivals)

Op basis van die gegevens is het mogelijk om plannen te maken en uit te voeren die er toe leiden dat de milieubelasting door publieksvervoer wordt gereduceerd. De acties welke in jouw programma zinvol en succesvol zijn, zijn ook afhankelijk van de infrastructurele mogelijkheden en de festivalbezoekers.

Transport
Door creatief na te denken over de transporten ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen voor het festival is de nodige winst te behalen. Dit is mogelijk door:

  • Het transport centraal coördineren: door het transport vanuit de organisatie te coördineren in plaats van vanuit het gezichtspunt van elke leverancier apart blijken vaak veel logische combinaties mogelijk te zijn, waardoor het totaal aantal transportkilometers eenvoudig gereduceerd kan worden.
  • Alternatieve vervoersmogelijkheden inzetten: alternatieve vervoersmogelijkheden zoals de goederentrein of boot kunnen in sommige gevallen tot grote reducties van zowel milieubelasting als transportkosten leiden.

Mogelijke actiepunten: samenwerken met lokale leveranciers; combineren van transporten; ontwerpen van een transportplan; overwegen van alternatieve vervoersmogelijkheden; stimulatie van het gebruik van openbaar vervoer; bevorderen van carpoolen; samenwerking met busmaatschappijen; combi tickets; het maken van een slim verkeersplan.

Aan de slag!

Wil je aan de slag met het verduurzamen van jouw evenement en ben je op zoek naar aanvullende informatie zoals case studies, onderzoeksrapporten en handleidingen?

Deze informatie is gratis beschikbaar, het enige wat je hoeft te doen om toegang te krijgen is je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres achter te laten. Na invullen van dit formulier ontvang je van ons een wachtwoord om in te loggen. Beschik je al over een wachtwoord? Klik dan hier direct door naar de kennisbank!