In de evenementensector wordt veel gepraat over duurzaamheid, toch blijven concrete acties vaak uit. Eén van de belangrijkste oorzaken is het misverstand dat er bestaat over de hoge kosten die verduurzaming met zich meebrengt. Vooral de eerste stappen richting een duurzamer evenement kunnen – behalve minder belasting van het milieu – financiële besparingen opleveren. Tegelijkertijd bestaat er bij veel organisatoren het idee dat duurzaam ondernemen ingewikkelde veranderingen met zich meebrengt, wat in de praktijk tevens blijkt mee te vallen. Veel acties die een evenement duurzamer maken moeten in de keten aangepakt worden. Duurzaamheid vraagt daarom om een centrale aanpak welke vanuit de organisator van het evenement gestuurd en gecoördineerd wordt.

Meer hierover kun je lezen in de rapporten ‘De Groene Toon Aangeven (Artevelde Hogeschool, 2010)’ en Sustainability in Music Events (NHTV, 2014).

De Groene Toon AangevenSustainability in Music Events

People, planet, profit

Een manier waarop het begrip duurzaamheid gedefinieerd kan worden is door middel van de 3 P’s: People, Planet, Profit. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie pijlers en deze harmonieus te combineren. De ecologische pijler wordt het meeste geassocieerd met duurzame ontwikkeling en dit is tevens waar de hoofdfocus voor Green Events ligt bij het verduurzamen van festivals.

Binnen de ecologische pijler kunnen een aantal thema’s worden onderscheiden waar een organisator direct (al dan niet via je toeleveranciers) meer of minder invloed op kan uitoefenen. Dit betreft de thema’s publieksvervoer, energie, afval, transport en food. Uit een benchmark uit 2013 onder 7 regionale buitenfestivals* bleken de grootste veroorzakers van milieubelasting het afval (29%), brandstoffen voor energieproductie (25%), het publieksvervoer (24%) en het goederentransport (15%).

*Benchmark uitgevoerd door Stichting Stimular.Kijktips