Samen met een aantal koplopers uit de evenementensector: Amsterdam Open Air, DGTL, Extrema Outdoor, Into The Great Wide Open, Mysteryland, Solar Weekend, Welcome to the Future, Welcome to the Village, Vierdaagse Feesten, Zwarte Cross, NederlandSchoon, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en werkt Green Events sinds oktober 2015 aan de Green Deal “Afvalvrije festivals”.
#afvalvrijefestivals

Het doel

‘Het hoofddoel van de Green Deal is om via samenwerking op festivals de hoeveelheid afval per bezoeker te verminderen, afval te scheiden en meer en beter te recyclen. Ook moeten festivals schoner worden doordat de hoeveelheid afval op de grond vermindert.’

We kijken samen met de sector en experts naar werkzame en effectieve oplossingen om afval te voorkomen of afval op een dusdanige wijze in te zamelen en te laten verwerken zodat dit weer nuttige grondstoffen oplevert. Gedurende drie jaar worden er verschillende pilots uitgevoerd met koplopers in de festival wereld en worden de beste oplossingen getest. Deze worden vervolgens met de overige geïnteresseerden uit de sector gedeeld. De projectgroepen houden zich bezig met het uitvoeren van de volgende pilots:

  • het gebruik van hardcups
  • het composteren van GFT afval
  • campingafval reduceren
  • zwerfafval reduceren

Als concreet resultaat uit de Green Deal is in samenwerking met Metabolic een ‘handboek voor een afvalvrij festival’ ontwikkelt. In dit handboek staan meerdere checklists en tabellen waarmee je in detail leert kijken naar de afvalstromen van festivalbezoekers, cateringbedrijven en bars, evenals afval dat vrijkomt bij de op- en afbouw van podia, tenten en de decoratie. Dit gebeurt deels vóór en na het festival (door de organisatoren), en tijdens het festival (door bijvoorbeeld de vrijwilligers).

Door het stappenplan in dit handboek te volgen breng je al je materiaalstromen in kaart. Dit is een belangrijke eerste stap naar een afvalvrij festival!

In het najaar van 2018 publiceren we de uitgebreide toolkit ‘afvalvrije festivals’.

Download het handboek hierKlik hier voor meer informatie over Green Deals