Samen met een aantal koplopers uit de evenementensector: Amsterdam Open Air, DGTL, Extrema Outdoor, Into The Great Wide Open, Mysteryland, Solar Weekend, Welcome to the Future, Welcome to the Village, Vierdaagse Feesten, Zwarte Cross, NederlandSchoon, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en werkt Green Events sinds oktober 2015 aan de Green Deal “Afvalvrije festivals”.
#afvalvrijefestivals

Het doel

‘Het hoofddoel van de Green Deal is om via samenwerking op festivals de hoeveelheid afval per bezoeker te verminderen, afval te scheiden en meer en beter te recyclen. Ook moeten festivals schoner worden doordat de hoeveelheid afval op de grond vermindert.’

We kijken samen met de sector en experts naar werkzame en effectieve oplossingen om afval te voorkomen of afval op een dusdanige wijze in te zamelen en te laten verwerken zodat dit weer nuttige grondstoffen oplevert. Gedurende drie jaar worden er verschillende pilots uitgevoerd met koplopers in de festival wereld en worden de beste oplossingen getest. Deze worden vervolgens met de overige geïnteresseerden uit de sector gedeeld. De projectgroepen houden zich bezig met het uitvoeren van de volgende pilots:

  • het gebruik van hardcups
  • het composteren van GFT afval
  • campingafval reduceren
  • zwerfafval reduceren

Als concreet resultaat uit de Green Deal is in samenwerking met NederlandSchoon een toolkit ontwikkelt vol informatie over afval en evenementen. In de Toolkit Schone Evenementen vind je alle informatie die je nodig hebt voor het organiseren van een schoon evenement. Daarnaast is in samenwerking met NHTV Hogeschool, Stenden Hogeschool en CELTH een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het verduurzamen van evenementen, waarin afval een belangrijke rol speelt.

Klik hier voor meer informatie over Green DealsDownload de toolkit hierDownload het rapport 'Strategies for Sustainable Events' hier